Wiersze - Władysław Chwiłkowski | wiersze dla dzieci | wiersze religijne | wspomnienia wojenne

Wspomnienia (1918-1945)

Niech pozostanie po nas ślad,
wspomnienia z tamtych, dawnych lat.
Myśli twórcze spiszą pióra,
utrawali literatura.

Drukowane na papierze,
słowa napisane szczerze,
z dziejow " Polski Odrodzonej"
Od zaborców wyzwolonej.

W dniu 11 listopada 1918 r.
"Święto Niepodleglości."
Powstala "Druga Rzeczpospolita Polska."
W dniu 1 września 1939 r.
Agresja Niemiec hitlerowskich i okupacja.
Przyszły dni "Wrześniowej" klęski,
mężnie walczył żołnierz polski,
z wrogiem o "Wolność Ojczyzny",
Tracił życie, cierpiał blizny.

Naród w niewoli gnębiony,
mordowany i więziony.
Żołnierz nasz byl nadal w boju,
do "Zwyciestwa - Dnia Pokoju".

Wałczyl, ginał pod Tobrukiem,
wałczyl w Anglii, pod Narwikiem,
Lenino, Monte Cassino,
w Normandii i w Berlinie.

W dniu 9 maja 1945 r."Dzień Zwycięstwa".

Zwalczył faszyzm hitlerowski,
pomscił "Dni Wrześniowej Klęski".
Modły Polaków wysłuchał Bóg,
i zwyciężony został nasz wróg!

Polska jest na mapie świata,
nasz "Orzeł Biały" wolny wzlata!
Polskie ziemie wyzwolone,
są flagi "Biało-Czerwone"!