Wiersze - Władysław Chwiłkowski | wiersze dla dzieci | wiersze religijne | wspomnienia wojenne

Wielkanocne Święta

Na Wielkanoc biją dzwony!
Rezurekcji głoszą tony,
że Radosny Dzień dziś nastał,
Jezus Chrystus zmarły - powstał.
Wszechmoc Bożą Swą okazał,
co już dawniej przepowiedział.

Zamęczony, biczowany,
haniebnie ukrzyżowany,
w skalnym grobie pochowany,
zachował krzyżowe rany.

Apostołom się pokazał,
niedowiarkom dowód wskazał,
że po trzech dniach z grobu powstał,
Bożą mocą śmierć pokonał.

Do nieba wstąpił Zbawiciel,
ludzkiej duszy Odkupiciel.