O autorze


Władysław Chwiłkowski przyszedł na świat 12 grudnia 1916 r. we wsi Raszewy koło Żerkowa.
W 1922 r. zamieszkał we wsi Ławki, gdzie ukończył szkołę powszechną. W roku 1933 ukończył trzy-klasową szkołę handlową w Gnieźnie. Praktykę biurową odbył w Sekretariacie Powiatowym Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Mogilnie. Od 1 stycznia 1936 roku pracował jako funkcjonariusz Urzędu Stanu Cywilnego w biurze Zarządu Gminnego w Trzemesznie. W styczniu 1939 roku został powołany do czynnej służby wojskowej, a we wrześniu tegoż roku brał udział w wojnie obronnej po agresji niemieckiej. Pod koniec września po klęsce naszych wojsk, w puszczy kampinowskiej dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie Żyrardowie.
W dniu 3 paździewnika 1939 roku został wywieziony wraz z innymi więźniami pod eskortą transportem kolejowym w krytych wagonach towarowych do obozu jenieckiego w Kolonii nad Renem /KOln am Rhein/. 11 listopada 1939 został wywieziony do obozów roboczych /Arbeitslager/ pracował u gospodarzy niemieckich na terenie Nadrenii. Przebywał w obozach: Fischenich, Fronhoven, Niedermerz, a pod koniec wojny w szpitalu w Duren /Nadrenia/.

Do kraju powrócił pod koniec czerwca 1945 r. Pracował w biurze Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Trzemesznie do roku 1951. Równocześnie pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej i sekretarza Gminnego Komitetu Stronnictwa Ludowego w Trzemesznie. W roku 1946 poślubił Praksedę Malinowską i przejął gospodarstwo rolne po teściach, również w Ławkach. Wobec ciężkiej pracy w gospodarstwie zmuszony był zrezygnować z pracy biurowej. Miał syna i trzy córki. W roku 1989 zmarła jego żona.

Poezję lubił już w czasach szkolnych, napisał wówczas kilka wierszy, które niestety zaginęły. Aktywnie zaczął pisać dopiero w 1983 roku po przejściu na emeryturę. Od 1985 r. należał do
Sekcji Literackiej Inowrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Napisał ponad 80 wierszy,

wspomnienie wojenne pisane prozą pt. "Moja wojenna tułaczka",

którą w części opublikowano w gazecie "Gromada Rolnik Polski". Niektóre z jego wierszy były publikowane w czasopiśmie "Nowiny Inowrocławskie", w "Biuletynie z okazji 10-lecia istnienia R.S.T.K. Oddział Inowrocław", w tomiku zbiorowym pt. "Kujawskie strofy" i w almanachu pt. "Uśmiech losu" w którym ujęto fragmenty jego trzech wierszy. Brał udział w spotkaniach literackich z młodzieżą szkół podstawowych w Trzemesznie, w Kruchowie, w Klubie Seniora w Trzemesznie, w Inowrocławskim przedszkolu, oraz w sanatorium "Kolejarz" w Inowrocławiu.
Pisał z potrzeby serca i ducha. Wśród jego twórczości znajdują się:

wiersze dla dzieci, wiersze religijne, wiersze patriotyczne, wspomnienia wojenne.

Do najpopularniejszych wierszy dla dzieci możemy zaliczyć: "Kotek i myszki", "Malarz pokojowy", "Żabki i bocian". Do najczęściej czytanych wierszy religijnych należą: "Pierwsza Komunia Święta", "Wielkanocne Święta". Obok wierszy dla dzieci, wierszy religijnych, Władysław Chwiłkowski napisał też wiele wierszy patriotycznych takich jak: "Kochaj swoją ojczyznę", "Hymn o ojczyźnie", "Ziemia ojczysta". Odszedł 12 września 1996 roku w Inowrocławiu. Został pochowany w Kruchowie.

Wiersz swojski

Niechajże ja doznam tej pociechy,
że wiersze moje spod wiejskiej strzechy,
zdobędą też uznanie ludzkich serc
i trafią nawet w bloki miejskich twierdz.
Piszę szczerze, czule i z prostotą,
bowiem jestem też skromną istotą.
Tu się rodziłem i wychowałem,
tutaj ojczystą mowę poznałem.

Choć zdobywałem w mieście kształcenie,
jednak siedziby wiejskiej nie zmienię.
Kocham przyrodę, lasy i pola,
chociaż rozmaita bywa dola.

Taką mam swojską, dziwną naturę,
że polubiłem literaturę.
Spisywane ciekawe wspomnienia
proszę uchronić od zapomnienia.